Efter Lille Morten og avantgarden

Det er nu to uger siden jeg havde den store fornøjelse at kombinere min forkærlighed for improvisationsmusik og store glæde ved at formidle musik til børn. Muligheden opstod i anledningen af Århus Festuge, som var initiativtager til projektet Jazzen på nye eventyr. Jeg var blevet bedt om at tage “Jazzen på nye eventyr” for børn. Slaget skulle stå på storetorv midt i Århus, hvor man havde sat en skov op i anledningen af festugen.

For at løse opgaven valgte jeg i alt sin enkelthed at tage min improvisationstrio Trio Trio Trio med til koncerten og med Søren og Rasmus i tankerne skabte jeg rammer vi skulle improvisere ud fra. I Trio Trio Trio har vi arbejdet med at spille fri improvisationsmusik, en stræben efter at slippe vores musiske referencer for igen at kunne inddrage dem i en alternativ kontekst, det var med dette som udgangspunkt rammerne blev skabt.

Foto: Martin Dam Kristensen

Rammerne jeg sendte til Rasmus og Søren fra Trio Trio Trio

 1. Introduktion til koncerten
  – Jeg fortæller børnene lidt om musik og om støj
 2. Dynamik leg (jeg viser med hænderne hvor meget der skal larmes, dette gælder både jer og børnene)
  – Børnene skal selv være med til at skabe støj, det leger jeg lidt med sammen med børnene – når det er på plads kommer i med, og vi spiller “støj” i den højde jeg viser med hænderne
 3. En sang med børnenes egne ord
  – Dette har jeg tit lavet når jeg har været ude og spille børnekoncerter, jeg går rundt og interviewer nogle børn og får indputs til sangen, så sætter vi en reference og går igang.
 4. Bevægelsesleg, man skal bevæge sig på forskellige måder når musikken er forskellig.
  – Legen går som sagt ud på at børnene skal bevæge sig på forskellige måder, jeg vælger 4 bevægelser hvilket jeg allerede nu kan sige nok bliver:
  Liste (masser af små hurtige lyde), hoppe (country/pop), trampe (polka), svaje (vals) – Det er meget vigtigt at der er tydelig forskel på de forskellige stykker da det på den måde er nemmere for børnene at forstå hvad det er der sker.
 5. Fortælling
  – Jeg fortæller en historie som i spiller med på
 6. Afslapnings-sang (jeg nynner et tema) – et nummer med det formål at få børnene til at slappe af
  – Jeg nynner et tema, som i så byder ind på og sammen får vi skabt en afslappende atmosfære hvor børnene kan få lov til at blive taget ned igen.
 7. Ekstra – Kram et træ!
Hvad sker der inden og uden for mit hoved til sådan en koncert:

Hvad det helt præcist er for en situation man går ind til ved et projekt som dette, er umuligt at forudsige. Derfor ser jeg det klart som en fordel med min opfattelse af hvordan man skaber en god koncert, masser af åbenhed! Udfordringer var der nok af: Koncerten var udenfor, det var midt i byen = masser af mennesker = forstyrrende bevægelse/aktivitet, musikken improviseres og må ikke være for reference bundet samt koncerten foregår i en skov. Børnene havde placeret sig meget spredt i skoven, heldigvis var de fleste friske på at rykke tættere på – at børnene sad tæt på orkestret gjorde det lettere at få skabt et “læringsrum”. At skabe et læringsrum handler om at at få skabt et psykisk rum, hvor underviser og børn kan være sammen om indlæring. Man støder mest på det i undervisningsteori, men det er et udtryk jeg meget godt føler beskriver hvilken stemning der er vigtig at få skabt. Dette læringsrum kan forstyrres af utroligt mange ting (eks. små-snak mellem voksne, fremmede der vader forbi osv.), og der er det min opgave som optrædende hele tiden at holde børnene inde i rummet. Det gik udemærket at få skabt det nødvendige læringsrum, og derfra var det bare at tage idéer og impulser fra en ende af. Det lykkedes mig mere eller mindre at få alle mine idéer med i koncerten, den eneste der røg ud var børnenes egen sang – den kræver en anden mere koncentreret kontekst for at virke. Derudover kom der et ekstra improviseret nummer på, efter vi havde leget Kram et træ (hvilket var en forrygende leg fyldt med kærlighed) – valgte vi at slutte af med en meget reference bundet improvisation: “Kram jorden rock”. Vi spillede rock, børnene krammede jorden og alle var glade.

Hvordan var det så?

Det var en helt utrolig oplevelse at spille med Lille Morten og Avantgarden, og det var dejligt endelig at få bekræftet improvisationsmusik har sin plads hos børnehavebørn. Koncerter for børn behøver ikke at handle om gode melodier, stilistiske referencer og velkendte akkordrundgange, det kan lige så godt være improviseret musik. Så længe rammen er skabt, kan musikken variere i en grad jeg kun havde turde håbe var muligt.

Den respons vi fik bagefter har været meget positiv, og mange tak for det. Det største kompliment var bestemt at koncerten var original, det ville jeg selv mene den var – så det var dejligt at få konstateret.

Tusind tak til Århus Festuge og alle de involverede parter i “Jazz på nye eventyr”, tak til Rasmus og Søren fra Trio Trio Trio fordi de ville lege med og til sidst, tusind tak til Martin Dam Kristensen for at tage disse fuldstændig forrygende billeder!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *